Sao chép phần mở rộng tiêu đề và URL cho Internet...

Đây là một tiện ích mở rộng Internet Explorer đẹp mắt, sao chép tiêu đề và địa chỉ trang web hiện tại vào khay...
Cửa sổ Command Prompt

Cách sao chép văn bản đầu ra của Command Prompt vào...

Các công cụ dòng lệnh của Windows rất tốt để khắc phục sự cố cũng như tự động hóa. Tuy nhiên, nếu bạn...
Konvertieren Sie esd in wim mit dism oder ntlite

Cách chuyển đổi ESD sang WIM (Install.ESD thành Install.WIM) trong Windows...

Summary: Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy cách giải nén hoặc chuyển đổi install.esd sang định dạng tệp install.wim trong ảnh...
xóa lịch sử truy cập nhanh

Xóa lịch sử các tệp gần đây bằng cách sử dụng...

Bạn có nhận thấy rằng trong Windows, phải mất chính xác nửa tá cú nhấp chuột để xóa lịch sử các mục gần đây?...
Vymažte vyrovnávaciu pamäť miniatúr v systéme Windows

Làm thế nào để xóa bộ nhớ cache hình thu nhỏ...

Windows giữ một bản sao của tất cả hình thu nhỏ hình ảnh, video và tài liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu...